VOLVO 9900

registarska oznaka ZG5050SE, 49 sjedala

Volvo B12B:
registarska oznaka ZG5050VA, 44 sjedala

Setra S431DT:
registarska oznaka ZG5050GO, 78 sjedala

Volvo 9900:
registarska oznaka ZG5050GP, 57 sjedala

Mercedes Sprinter
registarska oznaka ZG5050DB, 19 sjedala

Mercedes Travego
registarska oznaka ZG5050PK, 50 sjedala

Volvo 9700
registarska oznaka ZG5050DA, 49 sjedala

Volvo 9700
registarska oznaka ZG5050GS, 49 sjedala

Volvo 9700
registarska oznaka ZG5050GL, 49 sjedala

Volvo 9700
registarska oznaka ZG1489GK, 57 sjedala

Setra S515HD
registarska oznaka ZG5050SF, 49 sjedala

VW Multivan
registarska oznaka DA654ER, 6 sjedala